Andrzej Rębacz

Andrzej Rębacz

Andrzej Rębacz

Head of Ecosystem Poland (Tabor Kolejowy i Serwis)

W lipcu 2018 roku Andrzej Rębacz został mianowany Szefem Ekosystemu Polska w obszarze rynków taboru szynowego oraz usług serwisu utrzymania.

Andrzej Rębacz pracuje w fabryce BT w Łodzi od 1985. Po jej akwizycji przez Bombardier Transportation w 2001 został mianowany Prezesem Zarządu Bombardier Transportation Customer Service w Łodzi. Od 2007 pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. oraz dyrektora naczelnego łódzkiej fabryki. W 2016 Andrzej Rębacz otrzymał od Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Honorowe Wyróżnienie “Bene Meritus pro Industria Poloniae” za zaangażowanie w realizację projektów modernizacji taboru kolejowego w Polsce. Andrzej Rębacz posiada tytuł magistra inżyniera mechaniki, uzyskany na Politechnice Łódzkiej.