HSE politika

Egészségi, biztonsági és környezetvédelmi irányelv

A Bombardier Inc. és annak leányvállalatai (amelyek a szövegben az alábbiakban együttesen mint “Bombardier” szerepelnek) az egészség, a biztonság és a környezet védelmét (HSE), továbbá annak támogatását a vállalat valamennyi tevékenységét irányító alapveto értéknek és egyetemes felelosségének tekinti. Célunk a vezeto szerep elérése a HSE megelozo kultúra terén.

Értékeink

A Bombardier büszke arra, hogy olyan termékeket és rendszereket tervez, gyárt, illetve szervizel, amelyek megkönnyítik emberek és áruk fenntartható mobilitását. Felsővezetésünk elkötelezett amellett, hogy bevezesse cégünk HSE preventív kultúráját mindenütt, ahol világszerte jelen vagyunk, biztosítva munkavállalóink védelmét a foglalkozási ártalmakkal és a munkahelyi balesetekkel szemben. A Bombardier elkötelezett tevékenységei, termékei és szolgáltatásai környezeti teljesítményének folyamatos javítása mellett, mindenütt az értékteremtési láncon belül, a teljes életciklus koncepciót alkalmazva, ami a tervezés és a projektek korai stádiumában kezdődik.

Kötelezettségvállalásaink

A vezetőség kötelessége, hogy egyértelműen láthatóvá tegye vezető szerepünket a HSE terén, üzleti folyamatainak és tevékenységeink teljes keresztmetszetében, ugyanakkor pedig támogassa azok összehangolását vállalati stratégiánkkal, mindennapi tevékenységeink és munkavállalóinak bevonása révén. A Bombardier a következő kötelezettségeket vállalja magára és elvárja, hogy minden munkavállalója is ennek megfelelően cselekedjen:

1. Megfelelő, lépéseket kell tenni

a munkavállalók egészségének, szellemi és fizikai egyensúlyának elősegítése, valamint bármilyen munkahelyi baleset és betegség megelőzése érdekében.

2. Be kell építeni

ezeket az értékeket valamennyi tevékenységünkbe, viselkedésmódunkba és stratégiai döntésünkbe.

3. Eleget kell tenni

az alkalmazandó törvényeknek, szabályoknak, szabványoknak és egyéb teljesítendő kötelezettségeknek olyan folyamatokkal, melyek megfelelően ellenőrzött kockázatfelmérésen és -csökkentés alapszanak, illetve rendellenes és a veszélyes helyzeteket lefednek, hogy tevékenységeinket biztonságosan, környezettudatosan és fenntartható módon irányíthassuk.

4. Foganatosítani kell a szükséges intézkedéseket

a környezet védelme érdekében, beleértve a környezetszennyezés megelőzését és a klímaváltozás visszaszorítását, a tevékenységeinkhez szükséges természeti erőforrások és energia megőrzése, illetve ésszerű felhasználása által. Mindez magában foglalja az üzleti tevékenységeink és munkafolyamataink környezetre gyakorolt káros hatásainak minimálását, beleértve az új fejlesztéseket, valamint a környezettudatos tervezési irányelvek alkalmazását.

5. Kommunikálni és hangsúlyozni kell

vezetőségünk, ügyfeleink, munkavállalóink és szerződéses partnereink felé, hogy elkötelezettek vagyunk egészségi, biztonsági és környezeti teljesítményünk folyamatos javítása, valamint a szükséges erőforrások és oktatás biztosítása mellett.

6. Ezeket az irányelveket elérhetové kell tenni

az érdekelt felek számára és elő kell mozdítani az egészség-, a biztonság- és a környezettudatosságot, a teljesítmény javítását és a legjobb gyakorlat alkalmazását mindenütt az értékteremtési láncon át.

7. Rendszeresen értékelni kell

egészségi, biztonsági és környezeti teljesítményünket, valamint a vezetési rendszerünk hatékonyságát folyamatellenőrzések és revíziók által, továbbá jelenteni kell az elért eredményeinket az érdekelt feleknek.